Literární exkurze

Vánoční putování za Karlíkem

Ve čtvrtek 18.12.2014 se naše třída V4.A zúčastnila exkurze - putování za Karlíkem. Akce začala v 8 hodin, kdy jsme z Dolního nádraží odjeli do Prahy. Cestou jsme si pustili film Karlík a továrna na čokoládu, který je s naším výletem spojen.
V dopoledních hodinách jsme dorazili do Prahy autobusem, který měl trochu zpoždění, až k obchodnímu centru Palladium, kde jsme měli první rozchod. Asi po půl hodině jsme se opět sešli a od Palladia jsme se přesunuli do muzea čokolády.
Tam jsme se rozdělili do dvou skupin a moje skupina šla nejdříve na workshop, kde jsme zhlédli výrobu pralinek a poté jsme si sami zkusili vyzdobit čokoládového panáčka. Ne všem se povedl, ale všechny výrobky byly originální. S příjemnou paní průvodkyní jsme prošli další část muzea a dozvěděli jsme se spoustu věcí o historii a sběru kakaových bobů. Viděli jsme i film o čokoládě a nejrůznější obaly a přebaly čokolád. V rámci prohlídky jsme za naše zodpovězené otázky získávali bonbony.

Putování za Karlem Čapkem

Čtyři třídy VG se zúčastnily 14. října 2014 putování po stopách Karla Čapka. A jak se jim literární exkurze líbila? Posuďte sami.

 

1.B objevuje Český Krumlov

Dne 18.června 2014 se třída 1.B zúčastnila exkurze v zámeckém barokním divadle v Českém Krumlově. Toto divadlo je velice unikátní, jelikož se dochovala nejen budova, ale také velká část původního vybavení. O tom jsme se také sami přesvědčili. Během prohlídky tohoto skvostu jsme společně s paní průvodkyní prošli historií divadla a viděli původní kulisy, kostýmy, libreta a spoustu dalších zajímavých exponátů. Dva z našich spolužáků si i vyzkoušeli vytvořit iluzi bouřky pomocí důmyslných strojů. Povedlo se a všichni byli udiveni vynalézavostí našich předků. Na závěr jsme sešli do suterénu, kde se nachází velmi propracovaný systém jevištní techniky. Všem se tato prohlídka líbila.

Literárně historická exkurze do Terezína

Literárně historický seminář v Terezíně

 

Ve dnech 31.3.  a 1.4. 2014 se třída sexta A zúčastnila dvoudenního semináře v Terezíně. Hlavním cílem bylo studium života a kultury v Terezínském ghettu během okupace.  Ve dvou dnech jsme měli možnost seznámit se s městem Terezín, které sloužilo jako ghetto pro židovské obyvatelstvo a místo, odkud byli lidé deportováni na Východ. Absolvovali jsme prohlídku muzea, Magdeburských kasáren, modlitebny. Psychicky náročná byla prohlídka židovského hřbitova, kolumbária, krematoria.

Po těchto prohlídkách následoval zajímavý workshop, při němž jsme zpracovávali časopisy. Nejprve vlastní, které jsme pak konfrontovali s časopisy Vedem a Bonako, vydávané mladými lidmi v ghettu.

Romeo a Julie v Českém Krumlově - 3.B

Cesta do hlubin vodákovy divadelní duše
Michaela Vrzalová a kol.

 

V červnu jedem na výlet,
všichni budou závidět.
Ouha, ouha, ouha,
je to marná touha.
Pršelo a pršelo,
tak se nikam nejelo.

Naše staré hodiny
bijí čtyři hodiny.

Unie nám euro dala,
učitelka povídala.
Teď už slunce září,
 pojedeme v září.
Od školy jsme vyjeli,
do Krumlova dojeli.

Naše staré hodiny
bijí čtyři hodiny.
 

Stan mám rychlo-stavěcí,
brzy budu nad věcí.
Spolužáky překvapím,
jak ho rychle postavím.
Jedenáctá odbila
a já stále stavěla.

Naše staré hodiny
bijí čtyři hodiny.

Ráno brzy vstáváme,
do lodě si sedáme.
Vltava nás v lese,
do Krumlova nese.
Hle divadlo hezké,
jmenuje se městské.

Naše staré hodiny
bijí čtyři hodiny.

Literární exkurze po řece Vltavě

Třídní výlet +  literární exkurze 3.B

 

 

Vidíš-li poutníka... aneb cesta za inspirací do Máchova kraje

Víte, kde hledat na mapě oblíbené Máchovo město Hirschberg? My už ano! Máchova nejznámější lyricko-epická báseň Máj se rodila právě v Hiršberku, dnešních Doksech, u Velkého rybníka, dnešního Máchova jezera. A právě sem vedla 6. června 2013 cesta 39 poutníků z 2.B a V6.B, kteří se vydali objevovat Máchův kraj. Po všech překážkách v podobě velké vody na Labi a Vltavě jsme přece jenom v pořádku dorazili do Doks, kde jsme si nejdříve prohlédli Památník Karla Hynka Máchy. O následný program se pak postarala Dr. Renata Mauserová, ředitelka Městského kulturního střediska v Doksech. Seznámila nás nejenom s místními máchovskými památkami, které se v Doksech a okolí nachází, ale povyprávěla nám i několik poutavých legend spojených s místním krajem, obzvláště pak s krajinou kolem Máchova jezera. Společně jsme se rovněž vydali procházkou na Jarmilinu skálu, kde nám některé poutnice předčítaly z poezie, která se dle jejich názoru tematicky pojí s dílem KHM.

Za Babičkou Boženy Němcové

Po důkladné přípravě, která zahrnovala společné čtení knihy Babička, shlédnutí dokumentu o životě Boženy Němcové i besedu v knihovně, se třídy V3.A a V4.B ve dnech 11.-13.6.2013 vypravily na literární exkurzi do východních Čech po stopách slavné spisovatelky.

Pozorně jsme si prohlédli Muzeum Boženy Němcové v České Skalici, v Barunčině škole jsme se zúčastnili vyučování z doby před 150 lety. Poutavou prohlídku doprovázelo vystoupení drobotiny ze skalického folklórního souboru Barunka, zaujal nás také výklad o bitvách prusko-rakouské války z roku 1866.

V dalších dnech jsme putovali Babiččiným údolím do Ratibořic na zámek, do Rudrova mlýna, na Staré bělidlo a k Viktorčinu splavu. Všude, kam jsme přišli, jsme se setkávali s postavami důvěrně známými z knihy i filmu Babička. Na zámku nás přijala paní kněžna, slečna Hortensie nám vyprávěla o své rodné Florencii, Proškovic děti s babičkou hrály a zpívaly, ve mlýně si pan otec stěžoval na línou chasu.

Literární exkurze "Putování za Karlem Hynkem Máchou" tříd V 5.A, V 5.B

Ve dnech 4. -5. 6. 2013 se třídy kvinty A a B účastnily v rámci projektu "Sejdeme se mezi řádky" literární exkurze po stopách Karla Hynka Máchy. Akce se vydařila i s menšími změnami vzhledem k povodním v Máchově kraji. Seznámili jsme se podrobněji s dílem autora a hlavně jsme pochopili, proč si Mácha vybral ke svým toulkám právě tato romantická místa.

Studenti i s pedagogickým doprovodem (PaedDr. Baarová, Mgr. Lidinská ) jsou rádi, že mohli využít možnosti projektové exkurze a v podobných akcích chtějí pokračovat.

 

Divadelní exkurze kvart

Dne 2. 4. 2013 se naše kvarty zúčastnily Divadelní exkurze do Prahy. Cílem akce bylo seznámení studentů s divadelními scénami v centru Prahy, především pak s historií divadla Hybernia a Stavovského divadla. Historickou budovu Národního divadla poznali pak díky komentované prohlídce. Na závěr exkurze zde studenti zhlédli divadelní představení Ladislava Stroupežnického Naši furianti.

Fotografie naleznete ve fotogalerii.