Návštěvy a besedy

Pan profesor Martin Hilský okouzlil

Dne 9. října jsem se společně s nemálo mými spolužáky mohl zúčastnit návštěvy pana prof. PhDr. Martina Hilského na naší škole. Ačkoli nejsem vyloženě „Shakespearofil“, rád jsem si pana Hilského poslechl. Už při jeho úvodních větách byly patrny značné zkušenosti a znalosti. V první části jeho přednášky jsme si mohli vyslechnout přednes některých jeho překladů Shakespearových sonetů. K nim řekl i nějaký krátký příběh, který se k nim váže či který se mu při nich vybaví. Sonety poté zazpíval a na klávesy zahrál hudební skladatel Daniel Dobiáš. Takto pořad trval se dvěma krátkými přestávkami hodinu a půl, poté následovala beseda. Na položené dotazy odpovídal pan Hilský vyčerpávajícím způsobem. Celkově uplynulé dvě a čtvrt hodiny byly velmi inspirativní a jsem velice rád, že jsem měl možnost se takovéto akce zúčastnit.
Hynek Rint

 

Den otevřených dveří na PČG

V neděli 28. 9. se u příležitosti oslav 90. výročí založení školy uskutečnil Den otevřených dveří. Návštěvníci školy projevovali opravdu velký zájem o současný stav budovy. Velmi příjemně je překvapila nová učebna ČJL, právě naše literární kavárna Mezi řádky. Jsme rádi, že jsme se mohli touto moderní a zcela nově vybavenou třídou pochlubit i široké veřejnosti.

Přijela paní Hana Lustigová

Ve středu 26. 3. 2014 navštívil naši školu vzácný host, paní Hana Hnátová, rozená Lustigová, sestra známého českého spisovatele Arnošta Lustiga. Studenti 2.A, 3.B a obou septim směli naslouchat celkem téměř 4 hodiny jejímu poutavému vyprávění, kterým se snažila přiblížit své osudy a osudy její rodiny v těžké době holocaustu. Paní Lustigová pak zdůraznila především význam kultury a umění a lidské solidarity, které jí i některým blízkým pomohly přežít cestu několika koncentračními tábory. Na setkání s tak vzácným člověkem, jako je paní Hana Lustigová, není možné jen tak zapomenout. Děkujeme i panu Dobiášovi, který nelehké vzpomínání vhodně prokládal hrou na klavír a zpěvem. Fotografie jsou k dispozici v galerii.

Literární kavárna Mezi řádky už vítá své první hosty

Ve čtvrtek 7. listopadu 2013 jsme za přítomnosti zástupců Karlovarského kraje oficiálně otevřeli naši novou literární kavárnu. PaedDr. Jana Turčinová představila všem hostům projekt ČJL Sejdeme se mezi řádky, který se rozběhl v lednu tohoto roku a potrvá do ledna roku 2015. Odpoledne zároveň proběhla i vernisáž výstavy fotografií a kreseb Ilustrujeme Máj. Nejúspěšnější výtvarníci a fotografové byli odměněni malými dárky. 

 

V literární kavárně se ale uskutečnily již v "předpremiéře" dvě besedy, a to 19. září s Petrou Petrovou na téma Prokletí básníci a 23. října s Emíre Khidayer, která studentům představila svou novou knihu Arabský svět (více v aktualitách).