Semináře a dílny

Setkání s mluveným slovem

Recitujete rádi? Naše studentky z nižšího i vyššího gymnázia ano! A právě díky nim jsme směli prožít ve středu 26. 11. velmi příjemné odpoledne ve společnosti takových autorů, jako je Karel Jaromír Erben, František Halas, Daniela Fišerová, Hans Christian Andersen a dalších. Opravdovým hostem pak byla paní Lucie Domesová, známá karlovarská herečka, která velmi pochvalně hodnotila výkony všech účastnic. Odměnou jim pak bude ještě jedno společné setkání nad řádky veršů o 14 dní později. Fotografie z celé akce naleznete ve fotogalerii.

O bozích a bájných hrdinech

V průběhu listopadu 2013 se třída V3.A zapojila do literární dílny s názvem O bozích a bájných hrdinech, ve které se seznamovala netradičním způsobem s antickými mýty. Kromě interpretační práce s texty třída připravila divadelní přepis a ztvárnění některých mýtů, překreslila příběhy do komiksů a přepsala starověké báje do moderní podoby. S výsledky spisovatelské činnosti se můžete seznámit v rubrice Tak píšeme ve škole... , fotografie z prezentace výsledných děl pak najdete ve Fotogalerii. Do budoucna připravujeme výstavu zdařilých komiksů a kostýmních návrhů.