Tady i tam

Bible včera, dnes a zítra

Poslední týden v listopadu se několik tříd VG zúčastnilo komentované výstavy o Bibli v Domově mládeže. Studenti si mohli prohlédnout jak historická vydání knihy knih, tak i nejnovější či dokonce i kuriózní provedení. Zajímavé byly i překlady do různých, pro nás však často exotických jazyků. V příloze naleznete osobní postřehy a komentáře studentů. Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Bible a kousek každé její části.pdf

Souboj čtenářů 2014

14. dubna 2014 proběhlo online kolo soutěže Souboj čtenářů 2014, kterou pořádá Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou. I přes drobné technické komplikace, které ještě zvýšily počáteční soutěžní napětí, se podařilo všem 57 soutěžícím třídám úspěšně odeslat odpovědi na 25 otázek, které prověřovaly znalost obsahu určených knih.

Naši primáni obsadili v silné konkurenci krásné 13. místo. Svou účastí v této soutěži prokázali mimořádné schopnosti ve čtení, v týmové spolupráci a kooperaci v rámci třídního kolektivu i ve zvládání zátěžových situací. Gratulujeme!

V příloze naleznete více informací k soutěži a anotaci k vybraným knihám, fotodokumentaci si pak můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Cesta kolem světa za 90 minut

Třída V2.A se v rámci projektu EU Sejdeme se mezi řádky s velkým nadšením zapojila do literární Cesty kolem světa. Cílem projektu bylo seznámit se s některými autory světové literatury pro děti a mládež, spolupracovat ve skupinách a naučit se úspěšně prezentovat výsledky své práce. Akce se konala v Městské knihovně v Karlových Varech.