O bozích a bájných hrdinech

V průběhu listopadu 2013 se třída V3.A zapojila do literární dílny s názvem O bozích a bájných hrdinech, ve které se seznamovala netradičním způsobem s antickými mýty. Kromě interpretační práce s texty třída připravila divadelní přepis a ztvárnění některých mýtů, překreslila příběhy do komiksů a přepsala starověké báje do moderní podoby. S výsledky spisovatelské činnosti se můžete seznámit v rubrice Tak píšeme ve škole... , fotografie z prezentace výsledných děl pak najdete ve Fotogalerii. Do budoucna připravujeme výstavu zdařilých komiksů a kostýmních návrhů.