Literární kavárna Mezi řádky už vítá své první hosty

Ve čtvrtek 7. listopadu 2013 jsme za přítomnosti zástupců Karlovarského kraje oficiálně otevřeli naši novou literární kavárnu. PaedDr. Jana Turčinová představila všem hostům projekt ČJL Sejdeme se mezi řádky, který se rozběhl v lednu tohoto roku a potrvá do ledna roku 2015. Odpoledne zároveň proběhla i vernisáž výstavy fotografií a kreseb Ilustrujeme Máj. Nejúspěšnější výtvarníci a fotografové byli odměněni malými dárky. 

 

V literární kavárně se ale uskutečnily již v "předpremiéře" dvě besedy, a to 19. září s Petrou Petrovou na téma Prokletí básníci a 23. října s Emíre Khidayer, která studentům představila svou novou knihu Arabský svět (více v aktualitách).

 

Ve středu 13. listopadu se pak setkaly obě naše sekundy se svou starší spolužačkou a autorkou knihy pro děti Otazníková říše Alžbětou Klárou Kneřovou. Děti nejvíce zajímalo, jak kniha přišla na svět a samy se pokusily představit svou říši fantazie.

 

Nejbližší plánovanou akcí je literárně hudební pořad Dekameron, ve kterém účinkuje paní Táňa Fischerová. Zpěvem a hrou ji pak bude doprovázet Daniel Dobiáš. Setkání s renesančním dílem světového věhlasu se uskuteční ve čtvrtek 21. listopadu a zúčastní se ho kvinta A a 3.B.

 

Veškerou fotodokumentaci k těmto akcím naleznete ve fotogalerii.