Literárně historická exkurze do Terezína

Literárně historický seminář v Terezíně

 

Ve dnech 31.3.  a 1.4. 2014 se třída sexta A zúčastnila dvoudenního semináře v Terezíně. Hlavním cílem bylo studium života a kultury v Terezínském ghettu během okupace.  Ve dvou dnech jsme měli možnost seznámit se s městem Terezín, které sloužilo jako ghetto pro židovské obyvatelstvo a místo, odkud byli lidé deportováni na Východ. Absolvovali jsme prohlídku muzea, Magdeburských kasáren, modlitebny. Psychicky náročná byla prohlídka židovského hřbitova, kolumbária, krematoria.

Po těchto prohlídkách následoval zajímavý workshop, při němž jsme zpracovávali časopisy. Nejprve vlastní, které jsme pak konfrontovali s časopisy Vedem a Bonako, vydávané mladými lidmi v ghettu.

Druhý den následovala prohlídka malé pevnosti, tedy nacistického vězení. V muzeu v pevnosti jsme se dozvěděli jména slavných osobností z oblasti literatury a dalších postav uměleckého světa, jejichž životy skončili právě v Terezíně.

Poslední akcí, jež završila náš seminář, byla beseda s pamětníkem. Mluvili jsme s paní Štichovou, která nejen že přežila pobyt v ghettu, ale i Osvětim, Freiberg i Mauthausen. Setkání s pamětníkem bylo velmi zajímavé  a   logicky znamenalo vyvrcholení celého semináře.