Hodnocení kurzu rychločtení žáky

 

Hana Růžičková, 1.A

 

Nikdy by mě ani nenapadlo vyhazovat peníze za něco takového, jako je kurz rychločtení. Proto jsem ráda, že jme měli možnost absolvovat kurz ve škole a zdarma. Protože jsem předem věděla, že kurz je náročný a času na něj málo, trochu jsem se obávala, aby lektorka nepostupovala příliš rychle a kurz tak nebyl poněkud chaotický. Ovšem opak byl pravdou a já byla mile překvapena. Paní lektorka byla velmi milá a trpělivě vše vysvětlila (klidně i několikrát, bylo-li třeba). Líbila se mi i samotná náplň kurzu. První den jsme se dozvěděli něco málo z teorie, kterou se lektorka snažila podat co nejpochopitelněji a demonstrovat na konkrétních příkladech.  Na vstupních testech jsme zjistili, jaké jsou naše dosavadní dovednosti co se týče rychlého čtení a pochopení textu. Značná část kurzu byla vyhrazena na vlastní cvičení RZV (rozšiřování zrakového rozpětí). Tato část mě osobně bavila nejvíce. Druhý den bylo náplní kurzu především seznámení s různými technikami rychlého čtení a ke konci kurzu jsme všechny své nabyté znalosti a dovednosti uplatnili v závěrečných testech.  A ke vší radosti bylo zlepšení obrovské!

Celkově hodnotím kurz rychločtení jako náročný, únavný, ale za to přínosný. Přes to se musím přiznat, že jsem rychločtení dosud na nic nepoužila, protože mám stále strach z nepochopení textu. Myslím však, že cvikem se to zlepší.