Rychločtení

V průběhu maturitního týdne proběhne na naší škole kurz rychločtení pod vedením akreditované licenční lektorky Marleny Vítkové, která licenci získala po absolvování kurzů, školení a zkoušek u zakladatele České školy rychločtení Ing. Davida Grubera.

 

Obsah kurzu:
Rychločtení je široce pojatý kurz rozvoje osobnosti. Účastníci si osvojí soubor technik racionálního čtení, které umožní zvyšovat rychlost čtení, objem zapamatovaného a zlepšovat schopnost pracovat s informacemi, koncentrovaněji číst a vnímat informace v souvislostech.

 

Přínosy kurzu:
Několikanásobné zvýšení čtenářského výkonu, na kterém se rovnoměrně podílí zvýšená rychlost čtení, míra zapamatování, schopnost vystihnout podstatné, zlepšená koncentrace, relaxace a zvládnutá paměťová asociační listina. Rozsah kurzu: 12 hodin

 

Rychločtení je speciální metoda vnímání textu očima a jeho myšlenkové zpracování, při němž dochází současně se zvyšováním rychlosti i k lepšímu zapamatování přečteného a k lepšímu odlišení podstatného a druhořadého.