Čtení pomáhá

V předvánočním týdnu se žáci obou tercií a kvarty A zapojili do dlouhodobé celostátní akce Čtení pomáhá. Díky tomu, že přečetli mnoho knih, dokázali během  tří vyučovacích hodin správně odpovědět na soutěžní otázky. Za každou přečtenou knížku – 4 správně zodpovězené otázky získali  po padesátikoruně. Prokázali nejen znalosti, ale také to, že mají srdce na správném místě. Malému Pepovi, který potřebuje velmi drahou zdravotní pomůcku, přispěli na konto úctyhodnou částkou převyšující 10000 Kč.

D. Lidinská