1. ročník recitační soutěže na PČGvKV - přihlaste se!

Vyhlašujeme1. ročník recitační soutěže na PČGvKV

KDY? 12.11.2014 od 14 hodin

KDE? V Literární kavárně s pohoštěním

Těšíme se na vás.

 

1. kategorie: žáci 1. a 2. ročníků nižšího gymnázia

2. kategorie: žáci 3. až 4. ročníků nižšího gymnázia
3. kategorie: studenti vyššího gymnázia, resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

 
V recitaci je možné soutěžit rovněž ve dvojici. Vystoupení dvojic bude v každé kategorii vyhodnoceno zvlášť.
Texty vybrané k recitaci přinesou soutěžící s sebou v pěti kopiích, aby byly k dispozici porotě soutěže.

 

Přihlášky posílejte na turcinova@gymkvary.eu do 7.11.2014.