Vzácná návštěva

  Dne 9. října 2014 v 10.00 hodin navštíví naši školu pan profesor MARTIN  HILSKÝ!!

 

Pan profesor Hilský je nejenom vynikajícím shakespearovským interpretem, ale především jako dosud jediný český překladatel přeložil do češtiny kompletní Shakespearův literární odkaz (v jednom svazku vydalo v letošním roce nakladatelství Academia).

 

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., dr. h. c., MBE (* 8. dubna 1943 Praha) je profesor anglické literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Filozofické fakultě Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, překladatel z angličtiny, shakespearolog a manžel české překladatelky Kateřiny Hilské. K řadě knih napsal předmluvy nebo doslovy. V roce 2001 byl za zásluhy o šíření anglické literatury v Česku jmenován čestným členem Řádu britského impéria.

Po středoškolských studiích (1957-1960) vystudoval angličtinu a španělštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1965). V r. 1968 byl v konkursu vybrán na stipendijní pobyt na univerzitě v Oxfordu a jeden rok (1968-1969) působil jako mladší vědecký pracovník na Linacre College. V letech 1989 - 1998 stál v čele Ústavu anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty UK.

Patří k našim předním překladatelům Shakespearova díla. První jeho shakespearovský překlad vznikl v r. 1983 (Sen noci svatojánské) a od té doby přeložil celé dramatické dílo Williama Shakespeara (tj. celkem 38 her). Za překlad Shakespearových Sonetů (1997) obdržel Jungmannovu cenu, za překlady a interpretaci Shakespearova díla obdržel Cenu Toma Stopparda za rok 2002 udělovanou Nadací Charty 77. Za rozhlasový pořad o Shakespearových Sonetech získal Výroční cenu Nadace Českého literárního fondu za rok 2002. V roce 2001 ho za zásluhy o šíření anglické literatury v České republice a za jeho shakespearovské překlady královna Alžběta II. jmenovala čestným členem Řádu Britského impéria (MBE).

Napsal několik desítek studií a esejů o anglické a americké literatuře, množství předmluv či doslovů k prozaickým knihám anglo-amerických autorů, publikoval mj. v Literárních novinách, Světové literatuře, Lidových novinách, Divadlu, Prostoru, Salonu Práva, Souvislostech, edičně připravil např.: B. Harte - V údolí Sacramenta (Odeon, Praha 1980).

Člen Kruhu moderních filologů (předseda 1993-1996), Obce překladatelů České republiky, Evropské společnosti anglistů (European Society for the Study of English ESSE), člen českého PEN klubu aj. Spolupracuje s řadou kulturních institucí, např. Český rozhlas 3, Vltava (shakespearovské pořady), Česká televize, agentura Schok (Letní shakespearovské slavnosti na Pražském hradě), shakespearovské přednášky v řadě pražských i mimopražských divadel aj.

 

Přihlašte se u svých češtinářů, počet účastníků je velmi omezen - 5 žáků z každé třídy vyššího gymnázia.

Hilský