Z Čech až na konec světa?

Katedra bohemistiky FF UP v Olomouci již podruhé vyhlašuje soutěž o nejlepší studentskou esej pro středoškolské studenty. Více v příloze.

Příloha: