Zajímavá beseda pro 3.A,B a V7.B 23.10.2013 v Literární kavárně

Arabský svět – jiná planeta?

Khidayer Emíre, autorka knihy Arabský svět- jiná planeta?,  přinese ve své besedě nový pohled na současný život v arabských zemích. Vybírá témata, která nás zajímají nejvíc. Přibližuje i taková, která jsou tabu nebo na která padá stín pověrčivosti. Mluví o arabské sexualitě, mužsko-ženském (ne)souladu, obřízce, kastování společnosti, o rozeznávání hranice života a smrti, kadidlu, drogách i alkoholu. A to vše na pozadí převládajícího náboženství – islámu. Tato témata vám předloží z pohledu ženy arabistky, která dlouhodobě žila a pracovala v tomto regionu. Ženy, která většinou přicházela do kontaktu s muži…

Vaši žáci mohou zjistit, jaký je arabský svět ve skutečnosti; jak myslí, cítí a žijí Arabové; jaké jsou vztahy mezi muži a ženami; zda je každý Arab muslimem a každý muslim Arabem; jak se chovají ke zvířatům; je vůbec možné naučit se arabsky aj.

 Emire Khidayer