1. beseda s Petrou Petrovou o Prokletých básnících

Dne 19. září 2013 proběhla první beseda v naší nové literární kavárně. 41 žáků 3.B, V7.B a 2.A se prošlo spolu s Petrou Petrovou a prokletými básníky novými cestami poezie 2. poloviny 19. století. Seznámili se s životními osudy hlavních protagonistů této básnické generace, poslechli si ukázky dobových autorských zápisů a děl, zhlédli zajímavosti díky předvedené prezentaci a sami přečetli části děl a prohlédli si cenná díla Baudelairova, Rimbaudova i Verlainova.

Děkujeme Petře, bývalé studentce Terezce Paalové coby recitátorce za milou a zajímavou návštěvu, všem studentům za vzorné chování a spolupráci.

Další informace si přečtěte v rubrice Program kavárny a podívejte se i do fotogalerie.